Piepūšamā atrakcija “Baltā pils”

 • Darba dienas (P - Ce)
  €80 / diena
 • Brīvdienas (Pk - Sv)
  €120 / diena
 • Nedēļas nogale (Pk - Sv)
  €180
 • Korporatīvajiem pasākumiem, bērnudārziem u.c.
  €160 / diena
 • Piegāde
  €40 / 100km

Piepūšamā atrakcija "Baltā pils"

Piepūšamā atrakcija piemērota pašiem mazākajiem lēkātājiem līdz 3 gadu vecumam.

Piepūšamās atrakcijas izmērs: 5m x 3m x 2m
Minimālais ieteicamais vecums 1 gads
Piepūšamo atrakciju uzstāda un novāc LabaBalle komanda.
Piepūšamo atrakciju uzstādam gan brīvā dabā, gan iekštelpās.
Nodrošinam apakšpaklāju, stiprināšanās mietiņus, elektrības pagarinātāju 25m, gaisa pūtēju.
Rezervējot piepūšamo atrakciju uz divām vai vairāk dienām, katrai nākamajai dienai 50% atlaide.
Piepūšamai atrakcijai jānodrošina nepārtraukts 220V strāvas pieslēgums.

Piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumi

 

 •  Saņemot piepūšamo atrakciju Nomniekam ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID
  karte);
 •  Iznomātājs nodod Nomniekam atrakciju Līgumā noteiktajā vietā un laikā, iepazīstina Nomnieku ar
  piepūšamās atrakcijas lietošanas noteikumiem;
 •  Nomnieks apņemas atdot piepūšamo atrakciju Iznomātājam līgumā noteiktajā vietā un laikā tādā pašā
  lietošanas kārtībā kā saņēma;
 • Nomnieks nedrīkst nomā paņemto piepūšamo atrakciju izvest ārpus Latvijas Republikas robežām;
 • Piepūšamo atrakciju paredzēts lietot gan telpās, gan brīvā dabā;
 • Atrakciju darbībai nepieciešams nepārtraukts strāvas pieslēgums 220V;
 • Atrakcijas uzstādīšanas vietai jābūt viegli piebraucamai bez apgrūtinājumiem;
 • Nomniekam jānodrošina elektrības padeves vieta ne tālāk par 20m no atrakcijas uzstādīšanas vietas;
 • Brīvā dabā atrakciju drīkst uzstādīt tikai uz līdzenas laukuma pamatnes, kas ir tīra no asiem
  priekšmetiem, akmeņiem, stikliem, naglām utml;
 • Atrakcijas netiek iznomātas uzstādīšanai smiltīs;
 • Nomnieks, kurš saņem piepūšamo atrakciju, apņemas iepazīstināt bērnus ar atrakcijas lietošanas
  noteikumiem un neatstāt bērnus bez uzraudzības tajā;
 • Nomniekam jāpārliecinās,ka vietā kur tiks uzstādīta atrakcija zemē nav sekli ierakti kabeļi vai
  ūdensvadi;
 • Nelietot atrakciju stipra vēja/brāzmu (virs 12 m/sek) un ilgstoša lietus laikā;
 • Ja pēc abpusējas vienošanās, nokrišņu gadījumā, atrakcija tiek iznomāta, nomas maksa netiek
  atmaksāta un pretenzijas netiek pieņemtas;
 • Atrakcijas uzstādīšana un demontāža iekļauta cenā un to dara “LabaBalle” darbinieks. Nomniekam
  uzstādīt vai demontēt atrakciju pašam ir aizliegts;
 • Ilga vai stipra lietus gadījumā Iznomātājs patur tiesības nepiegādāt atrakciju;
 • Ja darbinieks ir strādājis un atrakcija tika piegādāta un uzstādīta, bet vēlāk lietus dēļ to nevar izmantot,
  iznomātājs patur tiesības neatgriezt nomas maksu pilnā apmērā;
 • Ja piepūšamās atrakcijas nomas laikā Nomnieka vainas dēļ, vai bez tās, tiek
  saplēsta,sabojāta,pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdot Iznomātājam, tad
  Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;
 • Nomnieks nedrīkst veikt piepūšamās atrakcijas remontu;
 • Iznomātājs neuzņemas atbildību par sekām, kas varētu rasties no atrakcijas neprasmīgas lietošanas un
  apstākļu vai iespējas nenovērtēšanas.

 

Piepūšamajā atrakcijā aizliegts:

 • Atrasties apavos;
 • Lietot pārtikas produktus un košļājamās gumijas;
 • Liet ūdeni (ar šļūteni, spaiņiem utml.);
 • Smēķēt
 • Ienest karstus, asus un citus bīstamus priekšmetus;
 • Ievest dzīvniekus;
 • Pārsniegt kopējo pieļaujamo bērnu skaitu, vecumu un svaru;
 • Grūstīties un kāpt uz piepūšamās atrakcijas aizsargbortiem, liekties pāri malām;
 • Mest salto un lēkāt izejas tuvumā;
 • No slidkalniņa slidināties atmuguriski, stāvot kājās, uz vēdera vai ar galvu pa priekšu un kāpt uz augšu pa slidkalniņu. Lietojot slidkalniņu, jāpārliecinās, vai slidklaniņa galā neatrodas citi bērni;
 • Atrasties atrakcijā stipra lietus un stipra vēja gadījumā (virs 12 m/sek);
 • Ieslēgt/izslēgt gaisa pūtēju laikā, kad atrakcijā atrodas lietotāji;
 • No piepūšamās atrakcijas aizliegts izlekt! Lai izkāptu no tās, ir jāapsēžas uz atrakcijas malas un uzmanīgi jāizkāpj;